درباره پخش صانعی

سلام خدمت همه همکاران، پخش صانعی به پشتوانه 7 سال واردات و پخش لوازم آشپزخانه تأسیس گرده است. پخش صانعی در جهت مدیریت کیفیت و رفع نواقص و بهبود روش های اجرایی خود گام برداشته تا بتواند اعتماد و رضایت مندی مشتریان را جلب کند

  • صداقت و درستی رمز موفقیت ما
  • 7 سال سابقه فعالیت